Ја волим ПТТ

Чувајмо наше паразите!

Да ли би истребљење свих паразита утицало на животну средину?

ЗОРАНА

Нови Сад

Несумњиво. Паразити црпе значајну количину енергије од животиња. Једно истраживање из 1970. године показује знатан пораст легла оних птица које су боравиле у гнезду потпуно очишћеном од паразита.
Кад бисмо истребили све паразите, порастао би прираштај код већине дивљих животиња, првенствено кичмењака. У природи би се вероватно успоставила нека нова равнотежа, али је једнако могуће да би последице дуж ланца исхране уништиле многе врсте. То би, сасвим извесно, имало штетне последице по цео живот на планети, јер свако живо биће им
а своју улогу, чак и кад нама није сасвим јасна. Тако је и с паразитима.

Број: 3645 2021.