Kontakt bg

Редакција   "ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК"

Адреса:
Цетињска 1, 11000 Београд

Телефони:
Секретаријат  330-1452
3373-319 (faks)

Адреса на интернету:
www.politikin-zabavnik.rs

E-mail
politikin.zabavnik@politika-ad.com

Огласни сектор:
330-1567, 3373-275 (faks)
oglasno@politika-ad.com

Тиражна служба и претплата:
330-1640, 330-1638
Електронска пошта:  pretplata@politika-ad.com
snezana.kojic@politika-ad.com
Претплата    330-1638; 330-1640; 330-1633


ПРЕТПЛАТА ЗА НАШУ ЗЕМЉУ:
1 месец (4 броја) 900,00 дин.
3 месеца (12 бројева) 2.700,00 дин.
6 месеци (26 бројева) 5.850,00 дин.
12 месеци (52 броја) 11.700,00 дин.

Текући рачун код Комерцијалне банке
АД Београд: 205-16454-02.

Претплату слати уз обавезну назнаку:
ПРЕТПЛАТА НА ЛИСТ

''ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК''.

ПРЕТПЛАТА ЗА ИНОСТРАНСТВО:

Полугодишња/возом: 241 EUR  или противвредност осталих валута.
Полугодишња/авионом: I група – Европа: 255 EUR
II група – Азија – Африка: 267 EUR
III група – Америка – Аустралија: 277 EUR или противвредност осталих валута.

ДЕВИЗНЕ УПЛАТЕ У EUR  (или противвредност осталих валута) за иностранство вршити преко:

I CORRESPONDENT BANK
SWIFT- BIC: DEUTDEFF
Name: DEUTSCHE BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN GERMANY

II BENEFICIARY'S BANK
SWIFT- BIC: KOBBRSBG
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street: SVETOG SAVE 14
City, Country: BEOGRAD REPUBLIC OF SERBIA

III BENEFICIARY
IBAN/ Account Number:
RS35205007010034051636
Name: POLITIKA AD - ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU I GRAFIČKU DELATNOST
Street: CETINJSKA 1
City, Country: 11000 BEOGRAD REPUBLIC OF SERBIA

Код уплате обавезно навести:
Претплата на лист Политикин Забавник
Копију уплате и адресу послати на: Политика АД, Цетињска 1, Београд, Србија;
на факс: ++381 11 3373–260, ++381 11 330-1853
или на имејл адресу pretplata@politika-ad.com

https://www.facebook.com/Politikin-Zabavnik-15481474654/  
Доступно у дигиталном формату: www. novinarnica.net