ЈА ВОЛИМ ПТТ

МРАЧНА ВАСИОНА

Зашто је васиона мрачна, ако већ звезде исијавају светлост?

ЈЕЛЕНА

Уб

Ово питање мучило је и великог немачког астронома Јохана Кеплера у 17. веку. Очигледан одговор је да звезде не блистају довољно. Међутим, иако је тачно да њихов сјај опада с раздаљином, број звезда расте с раздаљином отприлике у истом односу, па се та два ефекта поништавају. Све у свему, ноћно небо морало би да буде веома блиставо. Но, ми не живимо у бесконачно старој, статичној васиони са звездама које заувек црпу енергију. У стварности, васиона је настала пре свега 14 милијарди година и шири се, због чега удаљене звезде губимо из вида. При том, звезде не сјаје дуже од 11 милијарди година, па због свих наведених чинилаца ноћно небо остаје и даље тамно.

Број: 3480 2018.