ЗА ЧИТАЊЕ И УЖИВАЊЕ

Радјард Киплинг

 


Ако можеш да гледаш твоје животно дело срушено у прах,
И да поново прилегнеш на посао са поломљеним алатом;

Ако можеш да сабереш све што имаш и једним замахом ставиш све на коцку,
Изгубиш, и поново почнеш да стичеш
И никад, ни једном речи не поменеш свој губитак;
Ако си у стању да присилиш своје срце, живце, жиле
Да те служе још дуго, иако су те већ одавно издали
И да тако истрајеш на месту, кад у теби нема ничега више
До воље која им говори: Истрај!

Ако можеш да се помешаш са гомилом а да останеш честит;
Или да општиш са краљевима и да останеш скроман;
Ако те најзад нико, ни пријатељ ни непријатељ не може да увреди;
Ако сви људи рачунају на тебе, али не претерано;
Ако можеш да сачуваш разум кад га сви око тебе губе и осуђују те;
Ако можеш да сачуваш веру у себе кад сви сумњају у тебе,
Али не губећи из вида ни њихову сумњу;
Ако можеш да чекаш а да се не замориш чекајући,
Или да будеш жртва лажи а да сам не упаднеш у лаж,
Или да те мрзе а да сам не даш маха мржњи;
И да не изгледаш у очима света сувише добар ни твоје речи сувише мудре;

Ако можеш да сањаш, а твоји снови не владају тобом,
Ако можеш да мислиш, а да ти твоје мисли не буду циљ,
Ако можеш да погледаш у очи Победи или Поразу
И да, непоколебљив, утераш и једно и друго у лаж;
Ако можеш да поднесеш да чујеш истину коју си изрекао
Изопачену од подлаца у замку за будале;
Ако можеш да испуниш минут који не прашта
Са шездесет драгоцених секунада,
Тада је цео свет твој и све што је у њему
И, што је много више, тада ћеш бити велики Човек, сине мој.

Превео Иво Андрић

(„Преводилачка свеска”, приредила Јасмина Нешковић, Нови Сад: Светови, 1994, стр. 48–49).
 

  

„Песма без наслова. Превод необјављен за Андрићева живота. Објављен под насловом „Ако“ у Књижевној речи, 25. децембар 1988, год. XVII, 334, стр. 5 („Непознати Андрић“, приредио Мирослав Караулац).
   У ‘’Преводилачкој свесци’’ превод се објављује према рукопису Иве Андрића, који се налази у Архиву САНУ (Лични фонд И. А. – 546). Превод је недатиран, писан графитном оловком на три пагинирана листа истргнута из нотеса. Уз рукопис превода налази се и Андрићев препис ове Киплингове песме на француском коју је превео Андре Мороа.“

Број: 3455 2018.